Konferencja pod patronatem Przewodniczącej Komisji ds. UE: Łotwa w strefie euro

Agnieszka Pomaska Przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej objęła honorowy patronat nad spotkaniem dotyczącym prezentacji raportu i dyskusji podsumowującej proces wymiany łata na euro, przeprowadzony na Łotwie na przełomie 2013 i 2014 roku.

Spotkanie odbędzie się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, 12 lutego 2014. Gościem specjalnym debaty będzie Pani Dace Kalsone – Euro Project Manager w Ministerstwie Finansów Republiki Łotewskiej. Wnioski z kampanii łotewskiej będą interesujące dla Polski, która, w bliżej nieokreślonej przyszłości, prawdopodobnie przejdzie podobny proces wymiany waluty. Podczas spotkania zostanie zaprezentowany raport z przebiegu wymiany łata na euro, który podsumuje m.in. następujące problemy:

  • Społeczna kampania informacyjna dot. wymiany waluty na Łotwie. Założenia, cele, narzędzia, realizacja, koszty i efekty.
  • Formalno-prawne oraz techniczne aspekty wdrożenia euro na Łotwie.
  • Społeczne obawy i nadzieje Łotyszy związane z euro.
  • Podejście i sposób przygotowania poszczególnych instytucji, grup społecznych i etnicznych, przedsiębiorców oraz mediów do wymiany.
  • Największe wyzwania i problemy, które pojawiły się bezpośrednio po 1 stycznia 2014, w związku z wymianą waluty.

W debacie udział wezmą m.in. parlamentarzyści, eksperci z dziedziny finansów i polityki europejskiej, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Współorganizatorami spotkania są Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Fundacja Konrada Adenauera.

źródło: schuman.pl