I Ogólnopolski Kongres Europeistyki

W dniu 18 września, odbył się  I Ogólnopolski Kongres Europeistyki, którego głównym celem była w szczególności integracja środowiska polskich naukowców: politologów, prawników, ekonomistów, przedstawicieli stosunków międzynarodowych, socjologów, kulturoznawców oraz praktyków zajmujących się szeroko pojętą problematyką europejską.

Podczas Kongresu odbyła się debata na temat polskiej dekady doświadczeń związanych z członkostwem w Unii Europejskiej, artykulacja aktualnych problemów integracji europejskiej i dyskusja nad jej perspektywami rozwojowymi, a także problemy metodologiczno – teoretyczne europeistyki. Fakt, że integracja europejska jest przedmiotem badań różnych dyscyplin naukowych sprawia, że rozpoznawanie problemów europejskich wymaga interdyscyplinarności i poszukiwania nowych podejść metodologicznych.

źródło: kongreseuropeistyki.uw.edu.pl