Nagroda dla najbardziej aktywnych w swoim społeczeństwie

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC) po raz kolejny ogłasza Civil Society Prize – nagrodę dla osób aktywnych w swoich społecznościach. Tegoroczna edycja nawiązuje do walki z ubóstwem. eesc-csp2015

W 2006 roku Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stworzył nagrodę wyróżniającą organizacje pozarządowe i osoby, które pracują na rzecz promowania tożsamości i integracji europejskiej. Celem nagrody jest podkreślenie roli organizacji społecznych i ludzi zaangażowanych w kształtowanie odpowiedzialnego, europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

W tym roku nagroda zwraca uwagę na poprawę integracji gospodarczej i społecznej wśród osób żyjących w ubóstwie lub tam, gdzie istnieje ryzyko pojawienia się niedostatku. Czekamy na zgłoszenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego i osób, które zrealizowały inicjatywy przeciwdziałające ubóstwu.

Uczestnicy powinni zostać nominowani przez jednego lub więcej członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, krajowe rady społeczno-gospodarcze lub europejskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Należy pamiętać, że inicjatywy powinny być również innowacyjne i wnosić cenny wkład w dobrobyt społeczności, które z nich korzystają.

Łączna pula nagród to 50 000 euro!

Może zostać podzielona między maksymalnie pięciu zwycięzców. Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony i upływa 10 września 2015. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 10 grudnia 2015 roku w Brukseli.

źródło: www.ec.europa.eu