8,6 mld euro z UE dla rolników w ramach PROW 2014-2020

Weszła w życie ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

sejm

Na realizację programu, ukierunkowanego głównie na rozwój konkurencyjności i dochodowości w rolnictwie, Polska może wydać 8,598 mld euro z UE. Środki krajowe wyniosą ok. 4,915 mld euro.

Zgodnie z ustawą, PROW 2014-2020 przewiduje takie działania jak np. wsparcie: transferu wiedzy do rolnictwa i działalności informacyjnej, usług doradczych z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym oraz udziału w systemach jakości produktów rolnych. Program zakłada też m.in. wspieranie inwestycji w gospodarstwach rolnych i przetwórstwie rolnym, przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonej przez klęski żywiołowe, a także tworzenia grup producentów i organizacji producentów.

W PROW 2014-2020 zapisano także np. pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez młodych rolników oraz na otwarcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

W ramach programu wsparcie uzyskają również inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii. PROW 2014-2020 przewiduje także płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz dopłaty na rolnictwo ekologiczne.

Wspierane ma być również tworzenie i funkcjonowanie grup zrzeszających m.in. rolników, przedsiębiorców i jednostki naukowe, które będą wspólnie wprowadzać innowacyjne rozwiązania w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Ponadto program zakłada pomoc dla inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.

Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 20 lutego 2015 r., a prezydent podpisał ją 12 marca 2015 r.

Ustawa weszła w życie 15 marca 2015 r.

źródło: sejm.gov.pl