Nagrody

Od listopada 2012 roku do czerwca 2014 na wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej odbyło się w sumie 6 wykładów w ramach cyklu szkoleniowego Tak Dla Europy.

Wśród uczestników każdego z pierwszych pięciu spotkań był losowany jeden bilet na wycieczkę studyjną do Brukseli.

Informacje odnośnie dokładnych terminów i miejsc poszczególnych wykładów, będą ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym w dziale Aktualności.