Regulamin

Uwaga! Poniższy regulamin obowiązywał tylko podczas pierwszych pięciu wykładów.

Do uczestnictwa w wykładach mogą zgłosić się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. Realizowane będą na wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej od listopada 2012 roku do marca 2013 roku – po jednym w każdym miesiącu. Dokładna data, miejsce i temat poszczególnych paneli zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej w dziale Aktualności oraz na oficjalnym profilu w portalu społecznościowym Facebook. Wśród uczestników każdego spotkania będzie losowany jeden bilet na wycieczkę studyjną do Brukseli.

W celu wysłania zgłoszenia swojej osoby do udziału w pierwszym wykładzie, należy wypełnić formularz w dziale Zgłoś udział. Liczba miejsc w każdym wykładzie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Wysłanie zgłoszenia przez Internet nie jest obowiązkowe – zwiększa jednak szansę na uczestnictwo w wykładzie!

 1. Organizatorem cyklu wykładów Tak dla Europy są Międzywydziałowe Koła Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Rhetoricus i Kratos we współpracy z Poseł na Sejm RP Agnieszką Pomaską, Posłem do Parlamentu Europejskiego Jarosławem Wałęsą oraz Instytutem Obywatelskim.
 2. Do uczestnictwa w wykładzie mogą zgłosić się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci.
 3. Ilość miejsc przewidziana dla uczestników w każdym wykładzie jest ograniczona.
 4. O uczestnictwie w wykładzie decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Zgłoszenie do udziału w wykładzie można przesłać za pomocą formularza widniejącego w dziale Zgłoś udział.
 6. Zgłoszenie można wysłać jedynie podczas trwania zapisów na danych wykład.
 7. Dokładna data i godzina rozpoczęcia danego wykładu zostanie podana w momencie ogłoszenia zapisów.
 8. Zapisy internetowe na pojedynczy wykład będą kończyć się na 12h przed jego rozpoczęciem lub wcześniej w przypadku wyczerpania dostępnych miejsc.
 9. Uczestnik przed wejściem na salę wykładową będzie zobowiązany przejść proces rejestracji tj. podpisanie listy obecności.
 10. Rejestracja będzie trwała przez 30 minut poprzedzających wykład. W przypadku spóźnienia uczestnika (większego niż 15minut) na proces rejestracji, zostanie on wpuszczony na salę wykładową, jednak nie będzie brany pod uwagę podczas losowania biletu.
 11. Wśród uczestników każdego spotkania będzie losowany jeden bilet na wycieczkę studyjną do Brukseli.
 12. Jeden uczestnik może wygrać tylko jeden bilet.