O projekcie

Tak dla Europy to projekt wkomponowujący się politykę informacyjną Unii Europejskiej w zakresie informowania obywateli Unii o działaniach podejmowanych przez instytucje wspólnotowe w ich imieniu.

Czemu służy Unia Europejska? Dlaczego i w jaki sposób została stworzona? Jak funkcjonuje? Czego już dokonała dla swoich obywateli i jakie nowe wyzwania przed nią stoją? Jakie są niezbędne zmiany, które należy wprowadzić w związku z planowanym rozszerzeniem o kolejne kraje? Czy w erze globalizacji UE może skutecznie rywalizować z innymi wielkimi gospodarkami? Czy Europa może nadal odgrywać czołową rolę na arenie międzynarodowej?

To tylko niektóre z wielu nurtujących pytań. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w wykładach!

Społeczeństwo

Jak pokazuje sondaż Parlamentu Europejskiego wśród opinii publicznej, media i prasa codzienna nadal pozostają głównymi źródłami wiedzy Polaków na temat Unii Europejskiej. Szukając tego typu informacji najczęściej wykorzystują telewizję, w drugiej kolejności sięgają po radio, a następnie po codzienne gazety. Z zeszłorocznych badań zrealizowanych przez GfK Polonia na zlecenie Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że poziom wiedzy Polaków o UE jest najwyższy wśród państw członkowskich, co niewątpliwie cieszy. Jednak duża część społeczeństwa chciałaby poszerzyć swoje wiadomości na ten temat. Cykl wykładów szkoleniowych „Tak dla Europy” wychodzi zatem naprzeciw aktualnym nastrojom społecznym, a także nieustannej potrzebie poszerzania informacji odnośnie wielu kwestii związanych z funkcjonowaniem naszego kraju w ramach unijnych struktur.

Cel główny

Podstawowym celem projektu jest popularyzacja wiedzy o integracji europejskiej oraz o spodziewanych korzyściach i ewentualnych zagrożeniach związanych z członkostwem w UE. Wykłady mają stanowić platformę do wymiany wiedzy i pomysłów. Ponadto pozwolą na sformułowanie wniosków dotyczących realizacji projektu, oceny jego efektów oraz określą działania ochronne, jakie należy kontynuować lub zainicjować po jego zakończeniu. Całość została podzielona na kilka paneli tematycznych, poruszających rozmaite zagadnienia związane bezpośrednio z polskim członkostwem w Unii Europejskiej. Docelowo cykl wykładów jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. Spotkania będą charakteryzowały się trybem otwartym i ogólnodostępnym, po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Do prezentacji zaproszeni zostaną politycy, naukowcy i eksperci z Polski, którzy przekażą odbiorcom aktualną, rzetelną wiedzę i przedstawią mechanizmy przyczyniające się do zastosowania współpracy pomiędzy Polską, a pozostałymi państwami członkowskimi.