Polska w Unii Europejskiej

Od 1 maja 2004 r. Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Po trwających prawie siedem lat (od grudnia 1997 r.) negocjacjach, przystąpił do UE. Wraz z Polską dołączyło wówczas dziewięć innych państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między RP a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi podpisaliśmy w grudniu 1991 roku. Tym bardziej cieszył Polaków wyczekiwany dzień 1 maja 2004 roku. Według oficjalnych wyników PKW do urn, aby odpowiedzieć na pytanie „Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?” 7 i 8 czerwca 2003 roku, poszło 58,85% uprawnionych do głosowania. 77,45% z nich odpowiedziało „tak”, „nie” – jedynie 22,55% z nich.

Minione lata członkostwa przyczyniły się do wzmocnienia pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej, nadania mu nowej roli w stosunkach międzynarodowych – jako członka elitarnej grupy państw demokratycznych, posiadających znaczący wpływ na rozwój sytuacji w świecie – a także umożliwiły uzyskanie ważnych korzyści w pozostałych sferach aktywności międzynarodowej, m.in. w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej.