Koniec opłat roamingowych!

Już od czerwca 2017 roku podczas podróży po krajach należących do UE, użytkownicy telefonów komórkowych będą płacić taką samą cenę jak w domu, bez żadnych dodatkowych opłat.

                                                                                           

Unia dba o to, aby każdy obywatel UE  posiadał równe prawa dostępu do europejskich treści internetowych, bez dyskryminacji. Stworzenie odpowiednich warunków dla sieci i usług cyfrowych  jest kluczowym celem programu Komisji na rzecz jednolitego rynku cyfrowego. Prace nad nowymi przepisami potrwają do 2016 roku.

źródło:www.ec.europa.eu