Młodzi, zdolni, nagrodzeni

Była fabryka pociągów w Mediolanie, Fabbrica del Vapore, tętni w ostatnich dniach życiem. 169 młodych naukowców w wieku od 14 do 20 lat zaprezentowało tam swoje projekty. Był to ostatni etap 27. edycji Konkursu Prac Młodych Naukowców UE (EUCYS), zakończonego dzisiaj podczas ceremonii wręczenia nagród. Wśród laureatów są Polacy.młodzi zdolni

Trzy pierwsze nagrody o wartości 7 tys. euro zdobyli: Sanath Kumar Devalapurkar z USA, Lukas Stockner z Niemiec oraz Michał Bączyk i Paweł Piotr Czyż. Polacy przedstawili projekt z dziedziny fizyki: Badanie zachowania pojedynczych i sprzężonych oscylatorów typu on-off na przykładzie oscylatora butelkowego. Oprócz nagrody pieniężnej laureaci zostali zaproszeni do udziału w corocznym Międzynarodowym Forum Młodych Naukowców w Londynie.

Czytaj więcej: link