Inwestycje w edukację

inwestycje w edukację

W Europie poczyniono postępy w zdobywaniu wykształcenia, lecz konieczne są inwestycje, które sprawią, że edukacja stanie się bardziej integracyjna i sprzyjać będzie mobilności społecznej – wynika z Monitora kształcenia i szkolenia 2015.

Osobami najbardziej narażonymi na to, że nie osiągną minimum edukacyjnego, są m.in. dzieci wywodzące się ze środowisk imigranckich.

Czytaj więcej

źródło: ec.europa.eu/polska