Miliony dla naukowców

erc_logo

Czworo Polaków otrzyma granty przyznane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN). W sumie unijne dofinansowanie – nawet do 1,5 mln euro na projekt – otrzyma 291 młodych naukowców. Wsparcie o łącznej wartości 429 mln euro pozwoli im na tworzenie własnych zespołów badawczych i realizowanie przełomowych pomysłów.

Granty są przyznawane w ramach priorytetu „Doskonała baza naukowa” europejskiego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.

Czytaj więcej

źródło: ec.europa.eu/polska