Wsparcie dla Litwy i Polski

pl-lt

Zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrody i kultury na potrzeby turystyki, mobilność zatrudnienia i pracowników, wspieranie włączenia społecznego, zwiększanie transgranicznej współpracy instytucji publicznych – to obszary, jakie obejmie program „Interreg V-A Litwa-Polska, przyjęty przez właśnie KE. Z unijnego budżetu otrzyma on ponad 50 mln euro.

Komisja Europejska przyjęła nowy program współpracy transgranicznej „Interreg V-A Litwa-Polska” dysponujący budżetem wynoszącym 62 mln euro, z czego 53 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej

źródło: ec.europa.eu/polska