Dzień Ochrony Danych

Data

Powstanie jednolitego rynku cyfrowego jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej. Jego podstawą jest zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa w sieci. Ponad 90 proc. Europejczyków pragnie, aby te same przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obowiązywały w całej UE, niezależnie od miejsca ich przetwarzania. 28 stycznia po raz dziesiąty w UE obchodzony jest Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.

15 grudnia 2015 r. przyjęto pakiet reform, który ma doprowadzić do harmonizacji obowiązujących w UE przepisów dotyczących ochrony danych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie dwóch lat.

Aby zapewnić jednolite stosowanie nowych przepisów, Komisja będzie ściśle współpracować z organami ochrony danych w państwach członkowskich. Podczas dwuletniego okresu przejściowego, Komisja będzie informować obywateli o przysługujących im prawach, a przedsiębiorstwa o nałożonych na nie obowiązkach.

Czytaj więcej

źródło: ec.europa.eu/polska