Powrót do strefy Schengen

SCHENGEN

Nawet 18 mld euro – tyle rocznie może kosztować kraje UE ewentualne przywrócenie kontroli na wewnętrznych granicach wspólnoty. Polska znalazłaby się wśród tych państw, które poniosłyby największe straty. Dlatego Komisja Europejska przedstawiła szczegółowy plan działania, który ma przywrócić normalne funkcjonowanie strefy Schengen do końca 2016 roku. – Strefa jest jednym z największych osiągnięć integracji europejskiej – przypomniał pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

Plan zakłada m.in. wzmocnienie kontroli na granicach zewnętrznych i poprawę funkcjonowania systemu azylowego. Tymczasowe kontrole graniczne nie tylko utrudniają swobodny przepływ osób, ale również wiążą się ze znacznymi kosztami gospodarczymi. Szacuje się, że pełne przywrócenie kontroli na granicach wewnątrz strefy Schengen spowodowałoby natychmiastowe bezpośrednie koszty wynoszące do 5 do 18 mld euro rocznie. Państwa członkowskie, takie jak Polska, Holandia czy Niemcy, musiałyby zmierzyć się z dodatkowymi kosztami transportu drogowego towarów w wysokości ponad 500 mln euro.

Czytaj więcej

źródło: ec.europa.eu/polska