Cyfrowa Europa musi przyspieszyć

europe_digital

Polska znalazła się wśród tych krajów UE, które wciąż nie w pełni wykorzystują możliwości epoki cyfrowej – chodzi o dostęp do internetu, umiejętności cyfrowe, handel elektroniczny i e-administrację. Komisja Europejska opublikowała właśnie indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Wynika z niego m.in., że cyfrowa Europa wciąż jest za gospodarkami Japonii, USA i Korei Południowej.

Digital Economy and Society Index (DESI) pokazuje, że od ogłoszenia przez Komisję w ubiegłym roku strategii jednolitego rynku cyfrowego państwa UE poczyniły w postępy w takich dziedzinach jak łączność, umiejętności cyfrowe i usługi publiczne.

Opublikowane dane pokazują pewną poprawę sytuacji, ale i spowolnienie tempa postępów. Należy działać zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, aby usunąć przeszkody, które uniemożliwiają państwom członkowskim UE pełne wykorzystanie możliwości epoki cyfrowej.

Czytaj więcej

źródło: ec.europa.eu/polska