Edukacja w czasie kryzysu

European-Commission

Ponad 2,3 mln dzieci znajdujących się w sytuacjach nadzwyczajnych mają szansę na wsparcie edukacyjne z funduszy UE. Komisja Europejska zaprezentowała właśnie pakiet pomocy humanitarnej dla 42 krajów o wartości 52 mln euro, przeznaczony na 2016 r. Stanowi on realizację zobowiązań Komisji do przeznaczenia na edukację 4 proc. budżetu pomocy humanitarnej.

Finansowaniem objęte zostanie ponad 2,3 mln dzieci w 42 krajach na całym świecie. Trafi ono do regionów, w których ryzyko porzucania lub przerywania kształcenia jest wysokie: Bliski Wschód (zwłaszcza Syria i Irak), wschodnia, środkowa i zachodnia Afryka, Azja, Ukraina, Ameryka Środkowa oraz Kolumbia.

Czytaj więcej

źródło: ec.europa.eu/polska