12 lat w Unii Europejskiej

ue

Polska nadal jest w ścisłej czołówce najszybciej rozwijających się państw członkowskich, była jedynym krajem w UE, który od 2003r. nie odnotował recesji. Polska gospodarka nie zarejestrowała ujemnych wartości wzrostu gospodarczego w żadnym roku przez cały okres członkostwa.

Dobry na tle państw UE wynik gospodarczy Polski był spowodowany głównie przez czynniki wewnętrzne. Pomimo trudnych uwarunkowań politycznych i gospodarczych, związanych z konfliktem na Ukrainie i embargiem nałożonym przez Rosję, eksport osiągnął rekordową wartość 163,1 mld euro. Był wyższy od notowanego rok wcześniej o 5,2 %.

W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu UE 35 mld euro składki członkowskiej oraz 143 mln euro tytułem zwrotu środków. Jedenastoletni bilans transferów finansowych między Polską a UE jest więc dodatni i wynosi 74,3 mld euro.

Autorzy odnotowują też, że w 2014 r. widoczna była wyraźna poprawa sytuacji na polskim rynku pracy. W ocenie MSZ Polska jest liderem nowoczesnego podejścia do polityki spójności. Część raportu poświęcona jest migracjom Polaków do UE i ich wpływie na polską gospodarkę.

źródło: msz.gov.pl