Gospodarka, klimat, środowisko

env 2

Transport, budownictwo, rolnictwo, odpady, użytkowanie gruntów i leśnictwo – to sektory, które dołączają do wspólnotowych celów redukcji CO2. Komisja Europejska przedstawiła pakiet środków zakładających, że sektory te muszą obniżyć emisje do 2030 r. o 30 proc. – w porównaniu z rokiem 2005. Jednak ciężar tych zobowiązań jest różny w zależności od kraju członkowskiego – w przypadku Polski wynosi on 7 proc.

KE przedstawiła pakiet środków w celu przyspieszenie przejścia wszystkich sektorów gospodarki w Europie na gospodarkę niskoemisyjną. Komisja stara się utrzymać konkurencyjność UE w światowym modelu społeczno-gospodarczym zmieniającym się pod wpływem impulsu do przejścia na nowoczesną i niskoemisyjną gospodarkę, jaki stworzono w porozumieniu paryskim w sprawie zmiany klimatu.

Czytaj więcej

źródło: ec.europa.eu/polska