Zostań wolontariuszem!

volunteer-

Dzięki inicjatywie EU Aid Volunteers możesz poświęcić się pomocy humanitarnej na świecie, zostając wolontariuszem w pełnym wymiarze lub skorzystać z wolontariatu on–line, jeśli nie masz czasu i innych możliwości. Czas udziału w projekcie wynosi od 1 do 18 miesięcy. Pierwsze terminy rejestracji mijają na początku września.

Program EU Aid Volunteers zrzesza wolontariuszy i organizacje z różnych krajów, aby zapewnić profesjonalną pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują m.in. społeczeństwom dotkniętym katastrofami naturalnymi. Wolontariusze pracują na różnych stanowiskach i w różnych sektorach np. pomagają w zarządzaniu projektami, komunikacji czy logistyce.

Czytaj więcej

źródło: ec.europa.eu/polska