Straż graniczna Unii

strazgrEuropejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej rozpoczęła oficjalnie działalność. Zbudowana na bazie Fronteksu będzie monitorowała granice zewnętrzne UE i współpracowała z państwami członkowskimi w celu szybkiej identyfikacji i usunięcia wszelkich potencjalnych zagrożeń. – Od dziś granice zewnętrzne UE jednego państwa członkowskiego są zewnętrznymi granicami wszystkich państw członkowskich mówi komisarz Dimitris Avramopoulos.

Inauguracja nowej agencji, z siedzibą w Warszawie, odbyła się na przejściu granicznym Kapitan Andreevo, położonym na granicy zewnętrznej Bułgarii z Turcją. W ramach tego wydarzenia przewidziano prezentację zespołów agencji oraz pokaz jej pojazdów i wyposażenia.

Czytaj więcej

źródło: ec.europa.eu/polska