Polityka spójności i jej efekty

spojnosc1
Polityka spójności generuje miejsca pracy, pomaga przedsiębiorcom i podnosi PKB – wynika z oceny unijnych inwestycji zrealizowanych w latach 2007-2013. Polska znalazła się w pierwszej szóstce krajów, które najbardziej skorzystały z funduszy spójnościowych. – Ta ocena to wkład do dyskusji na temat zwiększenia efektywności i skuteczności polityki w latach 2014-2020 – zaznacza komisarz  Corina Crețu.

Najważniejszy wynik oceny inwestycji w okresie 2007-2013 to utworzenie dodatkowego miliona miejsc pracy, co odpowiada jednej trzeciej ogólnego wzrostu zatrudnienia netto w UE w tym okresie oraz 2,74 euro dodatkowego wzrostu PKB za każde euro zainwestowane w ramach polityki spójności, co oznacza zwrot w wysokości około 1 bln euro dodatkowego PKB do roku 2023.

Czytaj więcej

źródło: ec.europa.eu/polska