Unia dla bezpieczeństwa

bezpieczenstwo

Zapobieganie i zwalczanie radykalizacji postaw, poprawa wymiany informacji, wzmocnienie systemów informacyjnych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych. Komisja Europejska przedstawiła pierwsze sprawozdanie z postępów w realizacji skutecznej i trwałej unii bezpieczeństwa. – O bezpieczeństwie wspólnoty decyduje bezpieczeństwo wewnętrzne każdego państwa członkowskiego – przypomina komisarz Dimitris Avramopoulos.

 W sprawozdaniu omówiono pokrótce działania Komisji na rzecz walki z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i cyberprzestępczością oraz starania podjęte w celu zwiększenia odporności Unii na tego rodzaju zagrożenia. Wymieniono w nim także obszary priorytetowe, wymagające dalszych działań, a także określono konkretne środki operacyjne na nadchodzące miesiące.
źródło: ec.europa.eu/polska