Finanse UE pod kontrolą

finanseEuropejski Trybunał Obrachunkowy po raz dziewiąty z rzędu pozytywnie zaopiniował roczne sprawozdanie finansowe UE. Jak stwierdzono, w obszarze polityki spójności i rolnictwa ogólny szacowany poziom błędu w płatnościach obniżył się jeszcze bardziej – z 4,4 proc. w 2014 r. do 3,8 proc. w 2015 r. Nie wykryto błędów w zbadanych transakcjach związanych z dochodami. Wydatki administracyjne nadal były obszarem o najniższym poziomie błędu.

Kristalina Georgieva, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za budżet i zasoby ludzkie, stwierdziła: – Budżet UE ma przynosić korzyści jej obywatelom. Cieszy mnie, że robimy pod tym względem postępy, czego wyraźnie dowodzi ostatnie sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Pieniądze częściej trafiają dokładnie tam, gdzie są najbardziej potrzebne, a zarządzanie środkami odbywa się w sposób bardziej efektywny. Musimy starać się przez cały czas usprawniać ten proces. Środki UE są własnością jej obywateli i dlatego musimy zagwarantować, że każde euro będzie wydawane zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z przepisami.

Czytaj więcej

źródło: ec.europa.eu/polska