Finansowanie dla najmniejszych

127714,862323

Nowa szansa dla małych firm. Europejski Fundusz Inwestycyjny i Komisja Europejska wzmocni zdolności wybranych pośredników finansowych w obszarze mikrofinansowania oraz finansowania przedsiębiorstw społecznych. – Potwierdzamy nasze zobowiązanie do pobudzania zatrudnienia i wzrostu gospodarczego oraz pomagania osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – powiedziała komisarz Marianne Thyssen.

Celem programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) jest wspieranie dążeń UE do zapewnienia wysokiej jakości zatrudnienia i odpowiedniej ochrony socjalnej, do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu oraz do poprawy warunków pracy.

Czytaj więcej

źródło: ec.europa.eu/poland/