W Warszawie o Brexicie

brexit

Negocjacje ws. Brexitu będą prowadzone dopiero po zakończeniu wyborów i wyłonieniu nowych władz w Londynie czyli prawdopodobnie pod koniec czerwca – zapowiedział Michel Barnier. Główny negocjator wyjścia Wielkiej Brytanii z UE przyjechał do Warszawy na konsultacje z polskim rządem i przedstawicielami pracodawców oraz związków zawodowych. Barnier spotkał się także z członkami sejmowej Komisji do spraw UE.

Podczas spotkania z posłami Barnier wymienił trzy warunki sukcesu negocjacji z Wielką Brytanią: jedność państw UE, eliminacja obszarów niepewności i uporządkowanie chronologiczne Brexitu. Zaznaczał jednocześnie, że Brexit oznacza także zbudowanie nowego partnerstwa z Wielką Brytanią. – Trzeba będzie to partnerstwo zapisać w jednym lub kilku nowych traktatach, które będą musiały zostać ratyfikowane przez parlamenty narodowe.

Barnier przestrzegał przed brakiem porozumienia ws. Brexitu, co jego zdaniem przyniosłoby negatywne konsekwencje dla całej UE-27. – Będę czynił wysiłki, i czynię je już od sześciu miesięcy, żeby zachować jedność, spotykam się z premierami, prezydentami, parlamentami, podmiotami społeczno-ekonomicznymi w państwach członkowskich. Ta jedność jest w naszym interesie, ale i w interesie Wielkiej Brytanii.

Czytaj więcej

źródło: ec.europa.eu/poland