Inwestycje w Polsce – raport

inwestycje

Jakie są prognozy dla inwestowania w Polsce w najbliższych latach oraz w perspektywie po 2020 roku? Jakie inwestycje są potrzebne aby polska gospodarka była jeszcze bardziej konkurencyjna? To zagadnienia omawiane podczas konferencji zorganizowanej 19 czerwca w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Podstawą do dyskusji był raport Forum Obywatelskiego Rozwoju. 

Konferencję rozpoczęła prezentacja raportu Forum Obywatelskiego Rozwoju na temat poziomu inwestycji w Polsce, którą szczegółowo omówił Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR. Opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego Polska – porównaniu z innymi krajami regionu – charakteryzuje się niską stopą inwestycji.

Prezentacja raportu FOR skupiła się wokół 4 pytań:

  1. Czy wyższe inwestycje są w ogóle potrzebne?
  2. Gdzie, w jakich sektorach są one niskie?
  3. Jakie są bariery wzrostu inwestycji?
  4. Co zrobiły inne kraje, aby zwiększyć inwestowanie?

Czytaj więcej

źródło: ec.europa.eu/poland