Mniej nienawiści w sieci

 NoHateNoFear

Facebook jest liderem pod względem zwalczania mowy nienawiści w internecie – wynika z oceny Komisji Europejskiej. Rok temu KE i cztery główne platformy mediów społecznościowych ogłosiły kodeks postępowania dotyczący zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie. – Przedsiębiorstwa usuwają obecnie dwa razy więcej nielegalnych treści i robią to szybciej – podkreśla komisarz Věra Jourová.

Kodeks obejmował szereg zobowiązań ze strony przedsiębiorstw Facebook, Twitter, YouTube i Microsoft mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się takich treści w Europie. Z oceny przeprowadzonej przez organizacje pozarządowe i organy publiczne w 24 państwach członkowskich i opublikowanej z okazji pierwszej rocznicy przyjęcia kodeksu postępowania wynika, że przedsiębiorstwa poczyniły znaczne postępy w wypełnianiu zobowiązań.

Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego i praw podstawowych. UE i jej państwa członkowskie wspólnie z przedsiębiorstwami zarządzającymi mediami społecznościowymi i innymi platformami mają obowiązek podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze, by nie dopuścić do swobodnego rozwoju nielegalnego nawoływania do nienawiści oraz przemocy w internecie.

Czytaj więcej

źródło: ec.europa.eu/poland