Czyste kąpieliska w UE

ue

Zdecydowana większość europejskich kąpielisk może pochwalić się dobrą jakością wody – wynika z rocznego sprawozdania Komisji Europejskiej. – Jest to również wynik ciężkiej pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów – mówi komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella. W Polsce ponad 90 proc. kąpielisk spełnia minimalne wymagania jakościowe.

Według opublikowanego dziś rocznego sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach ponad 85 proc. europejskich monitorowanych obiektów spełniało w 2016 r. najbardziej rygorystyczne normy „doskonałej” jakości – oznacza to, że były prawie całkowicie wolne od zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Ponad 96 proc. europejskich kąpielisk spełniało minimalne wymagania jakościowe określone w przepisach Unii Europejskiej. Dla Polski te wskaźniki wynoszą odpowiednio 66,2 proc i 90,1 proc.

Sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i Komisji Europejskiej potwierdza trwającą od 40 lat pozytywną tendencję pod względem czystości wody na plażach i w kąpieliskach w Europie. W ocenie tej zebrano wyniki analiz próbek wody pobranych z ponad 21 tys. nadmorskich i śródlądowych kąpielisk, a zatem stanowi ona cenną wskazówkę na temat najlepszych miejsc, gdzie tego lata można spodziewać się najczystszej wody. Wodę w kąpieliskach pobiera się i monitoruje pod kątem zanieczyszczenia odchodami pochodzącymi ze ścieków lub od zwierząt gospodarskich.

Czytaj więcej

źródło: ec.europa.eu/poland