Europa w bezpiecznym ruchu

Europa W bezpiecznym ruchu

Pierwsze w historii normy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności, zaawansowane systemy bezpieczeństwa w autach osobowych, rozwój zautomatyzowanych i połączonych z internetem systemów mobilności. KE wprowadza ostatni pakiet działań służących modernizacji europejskiego systemu transportowego. – Mobilność przekracza nową granicę technologiczną – powiedział wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič.

W orędziu o stanie Unii wygłoszonym we wrześniu 2017 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker wyznaczył dla UE i jej przemysłu cel polegający na zajęciu pozycji światowego lidera w dziedzinie innowacji, cyfryzacji i dekarbonizacji. Opierając się na wcześniejszych programach „Europa w ruchu” z maja i listopada 2017 r., Komisja Junckera przedstawia trzeci i ostatni pakiet środków służących realizacji tego celu w sektorze mobilności. Ma to umożliwić wszystkim Europejczykom korzystanie z bezpieczniejszego ruchu drogowego, mniej zanieczyszczających pojazdów i bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań, a jednocześnie wspierać konkurencyjność przemysłu UE.

Inicjatywy obejmują:

  • zintegrowaną politykę na rzecz przyszłości bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz środki dotyczące bezpieczeństwa pojazdów i infrastruktury;
  • pierwsze w historii normy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności; strategiczny plan działania dotyczący rozwoju i wytwarzania akumulatorów w Europie;
  • wybiegającą w przyszłość strategię w dziedzinie połączonej z siecią i zautomatyzowanej mobilności.

Czytaj więcej

źródło: ec.europa.eu/poland