Lokalna integracja imigrantów

UE-flaga

– Imigracja jest zjawiskiem dotyczącym głównie obszarów miejskich i wymaga przede wszystkim działań w skali lokalnej – przypomina komisarz Corina Crețu. Komisja Europejska i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowały sprawozdanie, w którym podsumowano najważniejsze wyzwania związane z integracją imigrantów. Sformułowano też zalecenia dotyczące koniecznych działań.

W sprawozdaniu opisano rozwiązania, które sprawdziły się w dużych europejskich miastach: Amsterdamie, Atenach, Berlinie, Paryżu i Rzymie. Zalecenia dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie i wdrażanie polityki, które zajmują się opracowywaniem i realizacją programów integracyjnych w skali lokalnej, regionalnej i krajowej, dotyczą 12 najważniejszych czynników mających pierwszorzędne znaczenie dla udanego procesu integracji.

Czytaj więcej

zródło : https://ec.europa.eu/poland/