UE otwarta na negocjacje

ue otwarta na integracje

 

Była jugosłowiańska republika Macedonii i Albania mogą rozpocząć negocjacje akcesyjne z UE – takie stanowisko zarekomendowała Radzie Komisja Europejska. Roczny pakiet „rozszerzenie” podsumowuje postępy 6 krajów Bałkanów Zachodnich oraz Turcji w zakresie realizacji reform gospodarczych, ustrojowych i prawnych. – Polityka rozszerzenia jest głównym czynnikiem napędzającym reformy w regionie Bałkanów Zachodnich – skomentował komisarz Johannes Hahn.

Postęp na drodze do Europy jest procesem obiektywnym i opartym na kryteriach merytorycznych – zależy od konkretnych wyników osiągniętych przez poszczególne kraje, przy czym najwyższy priorytet mają obszary praworządności, wymiaru sprawiedliwości i praw podstawowych. Wiarygodna perspektywa rozszerzenia wymaga stałych wysiłków i wprowadzenia nieodwracalnych reform. Rozszerzenie UE to inwestycja na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w Europie: perspektywa członkostwa w UE ma ogromny transformacyjny wpływ na partnerów uczestniczących w tym procesie i prowadzi do pozytywnych przemian demokratycznych, politycznych, gospodarczych i społecznych.

Czytaj więcej

Źródło : https://ec.europa.eu/poland/