Opieka zdrowotna dla wszystkich

Opieka zdrowotna

Na całym świecie, a także w Unii Europejskiej, utrzymują się różnice pod względem oczekiwanej długości życia i narażenia na ryzyka dla zdrowia. Dlatego też dążenie do sprawiedliwej i społecznie równej Europy jest dla Komisji Europejskiej jednym z podstawowych priorytetów – pisze przy okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia komisarz Vytenis Andriukaitis.

Oświadczenie komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Vytenisa Andriukaitisa, z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Zdrowia 2018: „Powszechna opieka zdrowotna dla wszystkich”

Dostęp do opieki zdrowotnej jest jednym z większych osiągnięć powojennej Europy. Urzeczywistnia on ideę, zgodnie z którą wszyscy ludzie, bogaci i biedni, powinni móc czerpać korzyści z wysokiej jakości opieki medycznej bez obaw, że choroba zrujnuje ich finansowo.

Czytaj więcej

Źródło: https://ec.europa.eu/poland